Aktéri záchrany mlyna

Mesto NEMŠOVÁ, aktívne sa podieľa na záchrane Králikovho mlyna. V roku 2016 podalo žiadosť o čerpanie eurofondov na obnovu mlyna s novým využitím, v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 pod názvom „História pre budúcnosť, ktorá bola schválená v júni 2017. Hlavné rekonštrukčné práce boli, vďaka  Mestu, realizované do konca roku 2018.