KRÁLIKOV MLYN

Majster "sekerník" vyrobil koleso - august 2019

Pribudol nový mostík ponad hlavnú transmisiu - jún 2019

 

 

Čistenie a rekonštrukcia strojov pokračuje aj v roku 2019

 

Práce v prístavbe pokračujú, .......,  bol dodaný i nábytok, ušité obrúsky a dozdobiť ostatné bola radosť.

(júl 2019)

 

 

Do konca roka 2018, boli hlavné rekonštrukčné práce ukončené.

2.11.2018 - Možno bude aj elektrika

   

            

11.10.2018 - A prístavba dostane strechu

    

21.9.2018 - Bude tu aj podkrovie

           

6.9.208 - Opravuje sa predná časť stredy mlyna 

    

Opravujú sa aj drevené časti podporných stĺpov - protézovaním    

             

28.9.2018 - Začínajú sa tiež čistiť a konzervovať stroje.

27.9.2018 - Rysuje sa podkrovie

11.9.2018 - Tu už vidno pokročenie prác na streche

6.9.2018 - Pokračuje oprava strechy a steny z prednej strany.

27.8.208 - Prízemie by takmer bolo.

22.8.2018  -  Začínajú sa ťahať múry

18.8.2018  -  Z prístavby už máme hotovú deku

Oprava strechy pokračuje                  Stroje bolo treba  zakryť

     

V prvom augustovom týždni bolo postavené lešenie a začala sa realizovať oprava strechy.

  

VIAC - pozri  správy z mlyna

 

Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo 11.07.2018