Vítame Vás na webovej stránke
Králikovho mlyna.

 

Mesto Nemšová oznamuje návštevníkom,

že Králikov mlyn - múzeum mlynárskeho remesla

bude otvorený nasledovne:

Štvrtok 14:00 - 17:00 hod. a Sobota 14:00 - 17:00 hod.

 

Vstupné zdarma, maximálny počet návštevníkov

v skupine je 20.

 

 

 

info@kralikovmlyn.sk

 info@nemsova.sk

Zodpovedná osoba:  Ing. Mgr. Jana Králiková,

0905 596 949

www.kralikovmlyn.sk

 

Prevádzkovateľ: MESTO NEMŠOVÁ