Vítame Vás na webovej stránke
Králikovho mlyna.

Králikov mlyn
- múzeum mlynárskeho remesla

 

 

Otváracie hodiny

 

január – marec 2020

 

Štvrtok:    14:00  -  17:00

Sobota:    14:00  -  17:00

 

Vstupné zdarma, maximálny počet návštevníkov v skupine je 20

 

 

 

info@kralikovmlyn.sk

 info@nemsova.sk

Zodpovedná osoba:  Ing. Mgr. Jana Králiková,

0905 596 949

www.kralikovmlyn.sk

 

Prevádzkovateľ: MESTO NEMŠOVÁ