Vítame Vás na webovej stránke
Králikovho mlyna.

O jeho záchranu a revitalizáciu sa usilujeme - rodina Králiková a OZ Peregrín, za aktívnej pomoci Mesta Nemšová.

Keď realita bude zhodná s vizualizáciou, ktorú vidíte na prelínajúcich sa obrázkoch v hornej časti webstránky, bude nám cťou Vás u nás v mlyne privítať.

Na jar 2018 sa začína s jeho obnovou. Pomôžu finančné prostriedky z fondov EU, ktoré Mesto získalo na tento účel.

Vďaka spoločnému úsiliu mnohých, je teda pravdepodobné, že mlyn v Nemšovej - výnimočný technický objekt, bude môcť, aj keď iným spôsobom, slúžiť naďalej.

Dovtedy budete môcť sledovať jeho postupný prerod a zároveň spoznávať aktivity OZ Peregrín , ktoré má v mlyne sídlo.

Už teraz sa veľmi tešíme na Vašu budúcu návštevu.

Rodina Králiková a OZ Peregrín