Vítame Vás na webovej stránke
Králikovho mlyna.

 

 

Mlyn, stojaci na svojom mieste minimálne 250 rokov, skrývajúci v sebe unikátne technické zariadenie, v novembri 2019 otvoril svoje brány návštevníkom.                                   pozri  AKTUALITY

 

 

  OTVÁRACIE HODINY

Štvrtok 14:00 - 17:00 hod.

 Sobota 14:00 - 17:00 hod.

Vstupné zdarma.

Viac informácií:

info@kralikovmlyn.sk

 info@nemsova.sk

 

Zodpovedná osoba: 

Ing. Mgr. Jana Králiková,

0905 596 949

www.kralikovmlyn.sk

 

Prevádzkovateľ:

MESTO NEMŠOVÁ