Správy z mlyna

Milý priatelia,

počas letných mesiacov sme s prácami v mlyne opäť pokročili, veď posúďte sami.

 

Interiér je nazdobený a aj  rovinné vysievače majú nové "rukávce".

Máme už i viditeľný názov mlyna, takže teraz si už môže byť každý návštevník istý, že je na tom správnom mieste.

júl - august 2019

--------------------------------------------------------

Rekonštrukcia mlyna značne pokročila. Prístavba je takmer hotová.

   

  

 

Tiež v starom mlyne sa opravila podlaha na prízemí a aj stroje sú čiatočne vyčistené.