Správy z mlyna

-------------------------

Tretí ročník výstavy BETLEHEMOV

26.11.2022 - 6.1.2023

Vystavených bolo sto papierových betlehemov zo zbierky manželov Plátekových z Detvy. Ďalšie zaujímavé artefakty do výstavy doplnili naši spoluobčania. Niektoré boli dokonca vlastnoručne vyrobené ich majiteľmi.

     

 

-------------------------

Výstava BETLEHEMOV - II. ročník 27. 11. - 19. 12. 2021 

-------------------------

Prenesená výstava  LACOVE CHROBÁKY

od 10. 9. - 30. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------

VÝSTAVA HRAČIEK - "Čarovný svet detstva"

Výstavu organizovanú Mestom Nemšová v spolupráci s OZ Peregrín, pozostávajúcu z rôznych historických hračiek, si mohli pozrieť návštevníci

Králikovho mlyna v letných mesiacoch, od 9. 7. do 10. 9. 2021.

Niekoľko sto návštevníkov obdivovalo unikátne exponáty najmä z 50-tych rokov minulého storočia.

Na výstave sa podieľalo, okrem organizátorov, 30 majiteľov hračiek z Nemšovej a okolia, ktorí zapátrali na zaprášených povalách a znovuobjavené poklady svojho detstva, zapožičali pre tieto účely. Časť hračiek poskytla i zberateľka Janka Majčíková z Trenčína a Dubnické múzeum. Všetkým patrí veľké poďakovanie.

„Čarovný svet detstva“ tak,ako pred časom podobne organizovaná výstava Betlehemov, opäť spojil mnohých, pri vytvorení zaujímavého podujatia.

V hlasovaní o NAJ hračku výstavy zvíťazila spoločenská hra "Poznáš odpoveď". Úspech mala i chlapčenská flinta, skákajúci pavúk a mnoho ďaľších zaujímavých hračiek.

 

 

 

 

Hlasovanie o NAJ-hračku

-------------------------

Výstava BETLEHEMOV

Prvý ročník výstavy BETLEHEMOV, organizovaný v spolupráci Mesta Nemšová s občianskeho združenia PEREGRÍN, prebiehal od 28. 11. - 6. 12. 2020. Vystavených bolo približne 60 rôznych  Betlehemov, zapožičaných z Nemšovej, prevažne od rodín členov OZ Peregrín. Výstavu si pozrelo takmer 500 návštevníkov.   

 

-------------------------

Čaro mlyna

Október 2020 - prvý krát v Králikovom mlyne

FOTOGRAFOVANIE NOVOVOMANŽELOV

          

         

         

         

 

Foto:  Vlado Bystrický, EXpres FOTO, október 2020

-------------------------

Slávnostná prehliadka Králikovho mlyna

Dňa 27. novembra 2019 naplnil Mlynskú ulicu v Nemšovej neobvyklý ruch. Ulička, svojím tvarom kopírujúca niekdajší mlynský náhon, sa zaplnila zvedavcami. Po 60-ich rokoch núteného pokoja tu otvoril svoje brány mlyn, ktorý stojí na svojom mieste minimálne 250 rokov. Svedčia o tom staré mapy a zachovalé listiny, ktoré sú v ňom vystavené. O 15. hodine sa začala prvá, verejná prehliadka mlyna s požehnaním a slávnostným programom.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vďaka čerpaniu eurofondov v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika -  projekt „Historie pro budoucnost”  sa Mestu Nemšová, šikovným majstrom a približne 70-im dobrovoľníkom, prevažne z OZ Peregrín, ktorí nezištne pomáhali s rôznymi dokončovacími prácami či výzdobou, a tiež vďaka umelcom, remeselníkom, rovnako drobným sponzorom a mnohým iným, ktorí poradili, či povzbudili, sa do Králikovho mlyna opäť vrátil život a môže ďalej slúžiť všetkým, ktorí ho navštívia.

------------------------------

Počas letných mesiacov sme s prácami v mlyne opäť pokročili, veď posúďte sami.

 

Interiér je nazdobený a aj  rovinné vysievače majú nové "rukávce".

Máme už i viditeľný názov mlyna, takže teraz si už môže byť každý návštevník istý, že je na tom správnom mieste.

júl - august 2019

--------------------------------------------------------

Rekonštrukcia mlyna značne pokročila. Prístavba je takmer hotová.

   

  

 

Tiež v starom mlyne sa opravila podlaha na prízemí a aj stroje sú čiatočne vyčistené.