Súčasný stav

 

 Pokročili sme - sept. 2019

 

 

 

 

Rekonštrukcia mlyna sa postupne blíži ku koncu. Ale ešte to nejaký čas potrvá.

PRÍSTAVBA je takmer dokončená.

 

 

 

 

 

STARÝ MLYN - už je opravená aj podlaha na prízemí, vyčistené takmer 

                          všetky stroje a prišiel aj nábytok.

                  

 

STAV PRED REKONŠTRUKCIOU

 

Najviac poškodené

  • Čiastočne narušená statika na čelnej stene mlyna, kde v ľavej hornej časti je vypadnuté murivo.
  • Zatekanie do podkrovia vplyvom poškodenej strešnej krytiny.
  • Drevené konštrukcie stavby aj technologického zariadenia napadnuté červotočom, v miestach zatekania aj hubami a plesňami.

Nevyhnutná rekonštrukcia

Pre naplnenie cieľov projektu záchrany a ďalšieho využitia Králikovho mlyna je potrebné najmä:

  • zrekonštruovať starú budovu mlyna a dostavať pôvodnú prednú prístavbu mlyna, v ktorej bude zázemie – vstupná časť so sociálnymi zariadeniami pre návštevníkov.

Dodnes zachované

Galéria